CSOK - Családok Otthonteremtési Kedvezménye

Változnak a CSOK igénylésének feltételei 2016 január 1-től.

A Magyar Közlöny 2015. évi 206. számában megjelent 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint úgy alakítják át a CSOK-ot, hogy:

 • a háromgyerekesek tízmilliót kapnak, a kétgyerekesek viszont már csak 2,6 milliót. 
 • A maximális tízmillió mellé maximum 10 milliós kedvezményes hitel is jár, ha kéri a házaspár.
 • Akinek még egy gyereke sincs, az 10 évre előre vállalhatja, hogy majd lesz, de csak akkor, ha az igénylés időpontjában házas.
 • Aki viszont nem házas, csak akkor igényelheti a gigatámogatást, ha már legalább egy gyereke van.
 • Az egy gyerekeseknek 8 év, két gyerek esetén pedig már csak 4 év van a nagycsaládos állapot elérésére. 
 • Akinek mégsem jön össze annyi gyerek, mint amennyit ígért, a határidő lejárta után 60 napon belül vissza kell fizetni a támogatást.
 • Azok vehetik igénybe, ahol a házastárs legalább egyik tagja fiatalabb, mint 40 éves. (Ahol már megvan a gyerek, ott nincs ilyen megkötés.)
 • Örökbe fogadni is lehet, és ha közben meghalnak a gyerekek (24. terhességi hét után) az is ér. Ha elválnak a szülők, az viszont már bonyodalmakat szül.
 • A három gyermeket nevelők vagy vállalók esetében nem kizáró ok, ha már van saját ingatlanjuk.
 • Új lakás építésének minősül az emeletráépítés, illetve a tetőtérbeépítés is.
 • A támogatás igénylésekor a közös háztartásban nevelt gyermekeket veszik figyelembe, akik akár eltérő szülőktől is származhatnak.

Ki igényelheti a CSOK-ot?

 • Vállalt gyermek után azok a házaspárok is igényelhetnek CSOK-ot, akik közül az egyik fél betöltötte a 40. életévét. 
 • Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén – az igénylőre vonatkozóan – nincs felső életkorhatár.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK?

 • Magzat vagy ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően,
 • az igénylő eltartottja után, aki:
  • a 20. életévét még nem töltötte be,
  • a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

Hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK?

 • Új lakás vásárlása vagy építése esetén legfeljebb 3 gyermek vállalható előre,
 • egyéb lakáscélok esetén maximum 2 gyermek.

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő:

 • 1 gyermek esetében 4 év,
 • 2 gyermek esetében 8 év,
 • 3 gyermek esetében 10 év.

Megkaphatja-e az új CSOK-ot, aki korábban igénybe vett már vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást?

A támogatás egy gyermek után egy alkalommal vehető igénybe, kivéve a 3 gyermek után új lakásszerzéshez igényelt CSOK-ot.
Ebben az esetben a korábban kapott támogatás és a 10 milliós összeg különbözete vehető igénybe.

Milyen célokra?

Magyarország területén

1.)  2008 július 1-jén vagy azt követően kiadott

 • építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy
 • − a kérelem benyújtásának időpontjában − használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, összkomfortos új lakás vásárlásához,

2.) legfeljebb 350 000 Ft/m2 – a lakás nettó alapterülete alapján számított − vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához vagy

3.) meglévő, használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez, ha

 • a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, és
 • a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a családok otthonteremtési kedvezményére jogosult.

Használt családi házas beruházásoknál lehet "B" (követelménynek megfelelő) vagy kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú besorolás is, azonban már nem kötelező a 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt igényelni arról, hogy a lakóépület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti.

Új építésűnek a 2008. július 1-jén vagy később kiadott építési engedéllyel rendelkező összkomfortos lakás számít, amely a kérelem benyújtásának időpontjában használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.

Az összkomfortos lakás itt azt jelenti, hogy nem lehetnek kizárólag kisméretű szobák, azaz legalább egy 12 négyzetméternél nagyobb szoba kell. Emellett közművesített és központi fűtéssel bíró lakásról beszélünk, ami pl. a külön-külön szabályozható elektromos fűtőtestek vagy gázkonvektorok  beépítését kizárja.

Míg új lakás esetén nincsen értékhatár, addig használt lakás vásárlása esetén továbbra is marad – fenti 2.) pontban megjelölt maximális vételár mellett – a korábbi, régiónkét meghatározott vételár maximum:

.


Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

 • A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek vagy a támogatottnak minimum 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.
 • A lakásban a támogatott személyen kívül csak az általuk eltartott gyermek szerezhet tulajdont.
 • Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Mitől függ a CSOK mértéke?

A kedvezmény összege függ a meglévő, a terhesség 24. hetét betöltött magzat vagy ikermagzat és a vállalt gyermekek együttes számától; a lakás hasznos alapterületétől; és a lakás energetikai besorolásától.

A CSOK igénylés feltételei:

 • A lakóhely létesítésére vonatkozó kötelezettséget ezen összeg igénybevételével épített vagy vásárolt lakásban kell teljesíteni. 
 • Az igényló nem rendelkezhet lakástulajdonnal.
  A megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére kell felhasználni.
 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőt a CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.
 • Biztosítottnak minősül az igénylő, ha a CSOK kérelem
  1. benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és
  2. benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen 180 napig
   1. a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
   2. kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.

Speciális szabályok a 3 vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra

1.Ha a támogatott személy korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vett igénybe,

 • a CSOK kérelem benyújtásakor 3 gyermeket nevel, vagy a fiatal
 • gyermektelen házaspár legalább 3 gyermek születését vállalja, vagy
 • egy meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább két gyermek születését vállalja, vagy
 • két meglévő gyermeket nevelő házaspár további legalább egy gyermek születését vállalja és
      új lakást épít vagy új lakást vásárol, akkor a már igénybe vett és a 10 millió forintos támogatás különbözetét igényelheti.

2.Az építeni vagy vásárolni kívánt új

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

3. E támogatást az is igényelheti, aki rendelkezik lakástulajdonnal.

4. Az igénylő nem szerepelhet a negatív KHR listán vagy a KHR-ben nyilvántartott tartozását már legalább 1 éve teljesítette.

5. A jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. A 2 éves biztosítotti időszak számítása során a benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele. (A közfoglalkoztatási jogviszony e rendelet szerinti elismerhetőségének részletes szabályairól a Kormány külön rendeletet alkot.)

    Biztosítottnak minősül az igénylő, ha a CSOK kérelem

a) benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és

b) benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen legalább 2 évig

 • a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve
 • kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.

6. Ha a támogatott személynek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a CSOK visszafizetendő összegét az igénybevétel napjától esedékes, szerinti kamat ötszörösével köteles visszafizetni.

Ki kaphatja meg a maximum 10 millió forint összegű kamattámogatott hitelt?

 • A támogatott hitelt azok igényelhetik, akik igénybe veszik a 3 gyermek után járó 10 millió forintos CSOK-ot is, és legalább 60 m2 hasznos alapterületű új lakást vásárolnak vagy 90 m2 hasznos alapterületű lakóházat építenek.
 • Az állam a kölcsön futamidejének első 25 évében nyújt otthonteremtési kamattámogatást.
 • A kamattámogatás mértéke a vonatkozó rendelet szerint meghatározott ügyleti kamat 3 %-kal csökkentett mértéke. 
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt 5 évente változhat.
 • Összege maximum 10 millió forint lehet.

Az állam garantálja, hogy a kedvezményes hitelt 25 évre felvevőknek öt évre rögzítik a kamatperiódusát, majd az állam ezt követően is garantálja a kínált 3 százalékpontos kamatelőnyt.

Hogy folyósítják?

A kérelmet és a mellékleteket - szerződéssel rendelkező - hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) kell benyújtani. A folyósítás akkor kezdődhet meg, ha az igénylő az önerejét már felhasználta.

Új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan (a CSOK utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően utalják).

Vásárlás esetén egy összegben történik a folyósítás.


.

 

És még néhány fontos "apróság"

A CSOK-ot csak az veheti igénybe, akinek, vagy házastársának, gyermekének, együttköltöző családtagjainak nincs lakástulajdona és/vagy állandó használati joga, illetve önkormányzati tuladonban lévő és szolgálati munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingelt lakása.

Saját erőként kell számításba venni a korábban - 5 éven belül - értékesített lakás eladási árát. Ez az összeg csökkenthető.

Az igénylőnek (mindegyiknek) köztartozásmentes adózónak kell lennie, illetve rendelkeznie kell bejelentett, minimum fél éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal.

A kedvezmény folyósítását követően 1 éven belül - érvényes lakcímkártyával - kell igazolni, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását a kérelem benyújtásakor vállalták.

A CSOK-kal érintett lakásra - 10 évig - a magyar állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A kedvezménnyel érintett lakást ezen időszak alatt haszonélvezet vagy használati jog nem terhelheti.